MÜÜGITINGIMUSED

Käesolevad MÜÜGITINGIMUSED on OÜ Tulika Premium ja Tellija vahel sõlmitava kokkuleppe (lepingu) lahutamatuks osaks.

1. MÕISTED  

1.1 Vedaja: OÜ Tulika Premium, registrikood 10459113, aadressiga Tihase 34, Tallinna linn, Harju maakond, 10619. 1.2 Tellija: isik, kes sõlmib Vedajaga kokkuleppe Teenuse kasutamiseks ja kelle kohustus on tasuda Vedajale Teenuse eest. 1.3 Reisija: füüsiline isik , kes Tellija ja Vedaja vahel kokkulepitud tingimustel Teenust kasutab. Tellija ja Reisija ei pea olema sama isik. 1.4 Esindusauto: sõiduk vastavalt internetikeskkonnas www.tulikapremium.ee toodud kirjeldusele. 1.5 Teenus: Esindusauto(de)ga Reisija (te) transportimine Vedaja ja Tellija vahel kokkulepitud tingimustel.

2. ÜLDTINGIMUSED

2.1 Teenust osutatakse Esindusautoga. 2.2 Teenust on võimalik tellida: 2.2.1 vähemalt 24h enne Teenuse osutamise soovitavat algust internetikeskkonna www.tulikapremium.ee/tellimine 2.2.2 vähemalt 24h enne Teenuse osutamise soovitavat algust e-kirjaga e-posti aadressile info@tulikapremium.ee 2.3 Teenuse tellimisel e-kirja teel on Tellijal vajalik teatada Vedajale vähemalt järgmised andmed: sõidu kuupäev(ad), reisi algus- ja sihtpunkt koos kellaaegadega, Reisija(te) nimed, Esindusauto tüüp vastavalt internetikeskkonnas www.tulikapremium.ee toodud kirjeldusele ning Tellija rekvisiidid. Teenuse tellimisel internetikeskkonnas on Tellijal vajalik täita vastav vorm. 2.4 Teenuse tellimisel e-kirja teel kinnitab Tellija Teenuse eest tasumisega ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud TULIKA PREMIUM TINGIMUSTE JA REEGLITEGA. Teenuse tellimisel internetikeskkonnas www.tulikapremium.ee/tellimine annab Tellija vastavasisulise kinnituse internetikeskkonnas www.tulikapremium.ee/tellimine. 2.5 Tellimus on Vedaja poolt kinnitatud vaid juhul, kui Tellija e-posti aadressile saabub Vedaja sellekohane kinnitus.  

3. MAKSETINGIMUSED JA MAKSEVIISID

3.1 Tellija makseviisiideks on MasterCard, sularaha või internetipank. 3.2 Hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (20%) 3.3 Vedajal on õigus jätta tellimus täitmata kui Tellija ei ole Teenuse maksumust tähtaegselt täielikult tasunud. 3.4 Vedaja on isikuandmete vastutav töötleja, Vedaja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.” 

4. TELLIMUSE TÄITMINE JA VASTUTUS

4.1 Ostu sooritamiseks saadab Tellija läbi tulikapremium.ee e-kirja päringu või helistab telefoninumbrile +372 6 555 555. E-kirja päringu või telefonikõne saabudes kinnitab Vedaja takso, esindusatuo või bussi saadavust soovitud ajaks Tellijale e-kirja või telefoni teel. Vedaja auto saabub kokkulepitud ajaks ning toimetab Tellija lõppsihtkohta. 4.2 Tellijal ja/või Reisijal on õigus kasutada Teenust ainult vastavalt Tellija ja Vedajaga vahel kokkulepitud tingimustele. 4.3 Vedajal on õigus enne reisi alustamist nõuda Reisija(te)lt isikut tõendava dokumendi ja /või Tellimuse kinnituse (voucheri) esitamist. 4.4 Vedaja ei tagasta Tellijale tasutud Teenuse maksumust, kui Reisija (te) transportimist ei toimu Tellijast tingitud ebatäpsuse tõttu tellimuses. 4.5 Vedaja ei vastuta tellimusel märgitud marsruudi ja/või kuupäeva ja /või kellaaja muutumise eest juhul kui see on tingitud Tellija, Reisija(te) või kolmandate isikute tegevusest või on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel.

5. TELLIMUSE MUUTMINE

5.1 Tellijal on õigus esitatud tellimust muuta e-kirja teel e-posti aadressile info@tulikapremium.ee vähemalt 24 (kakskümmend neli) tundi enne tellimuse täitmise algselt soovitud algust. 5.2 Juhul kui tellimuse muutmisel Teenus kallineb, tuleb Tellijal tasuda hinnavahe 100% ettemaksuna Vedaja poolt esitataval arvel märgitud tähtajaks. 5.3 Juhul kui tellimuse muutmisel Teenus odavneb, tagastab Vedaja vaheraha tellimuse muutmisest 3 (kolm) tööpäeva jooksul Tellija arvelduskontole. 5.4 Tellimuse muudatus on Vedaja poolt kinnitatud vaid juhul, kui Tellija e-posti aadressile saabub Vedaja sellekohane kinnitus. 5.5 Vedajal on õigus keelduda tellimuse muutmisest.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA OSTUST TAGANEMISE KORD

6.1 Tellijal on õigus ostust taganeda vähemalt 24 (kakskümmend neli) tundi enne tellimuse täitmise soovitud algust e-kirja teel aadressile info@tulikapremium.ee 6.2 Juhul kui Tellija tühistab tellimuse vähemalt 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne tellimuse täitmise soovitud algust, tagastatakse Tellijale tasutud Teenuse maksumusest 100%. 6.3 Juhul kui Tellija tühistab tellimuse vähemalt 24 (kakskümmend neli) tundi enne tellimuse täitmise soovitud algust, tagastatakse Tellijale tasutud Teenuse maksumusest 50%. Sellepärast, et Vedaja üks takso, esindusauto või buss oleks võinud olla broneeritud teiste Tellijatele. 6.2 Juhul kui Tellija tühistab tellimuse vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne tellimuse täitmise soovitud algust, ei kuulu tasutud Teenuse maksumus tagastamisele. Sellepärast, et Vedaja üks takso, esindusauto või buss oleks olnud broneeritud teiste Tellijatele. 6.5 Tellimus on tühistatud vaid juhul, kui Tellija e-posti aadressile saabub Vedaja poolt sellekohane kinnitus. 

7. VEDAJA ÕIGUSED

7.1 Vedajal on õigus keelduda Teenuse osutamisest juhul kui Reisija(d): 7.1.1 on joobeseisundis; 7.1.2 ohustab sõidukijuhi turvalisust; 7.1.3 häirib mõnel muul viisil teenuse täitmist või ohutust. 7.2 Juhul, kui mõnel Reisijatest tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetute reisidokumentide, ebaseadusliku kauba vms. tõttu, on Vedajal õigus lõpetada Teenuse osutamine. 7.3 Punktides 7.1 ja/või 7.2 nimetatud põhjus(t)el Teenuse osutamisest keeldumise või Teenuse osutamise lõpetamise korral ei kuulu tasutud Teenuse maksumus Reisijale tagastamisele.  

8. REISIJA ÕIGUSED

8.1 Reisijal on õigus keelduda teenust vastuvõtmast ja nõuda raha tagasi kui: 8.1.1 Vedaja ilmub teenust ostutama mitte kokkulepitud automargiga 8.1.2 Vedaja saabub pealevõtmispunkti kokkulepitud ajast vähemalt 20 minutit hiljem.  

9. KONFIDENTSIAALSUS JA PRIVAATSUS

9.1 Vedaja ei avalda Tellija ja Reisija(te) isikuandmeid, mis talle on avaldanud Tellija, v.a. juhul kui avaldamine toimub nende isikute loal või andmete avaldamise õigus tuleneb õigusaktidest.

10. LÕPPSÄTTED 

10.1 Vedajal on õigus muuta ja/või täiendada hinnakirja ja/või TULIKA PREMIUM TINGIMUSI JA REEGLEID ühepoolselt ja etteteatamata. Hinnakiri ja/ või TULIKA PREMIUM TINGIMUSED JA REEGLID loetakse muudetuks nende avaldamisega internetikeskkonnas www.tulikapremium.ee.  

Tulika Premium Tihase 34, Tallinn 10619 +372 6 555 555 info@tulikapremium.ee  

© 2019